Tài chính - Tiền tệ

Quyết định số 1870/QĐ-NHNN chính thức được áp dụng từ hôm nay (16/9)